Pilates Medical pre zdravotné problémy

Pilates Medical je založený na precíznej práci s ľudským telom pod medicínskou kontrolou. Joseph Pilates pôvodne navrhol svoju metódu ako individuálne pohybové cvičenie, kde majster naučí žiaka nový a atraktívny typ cvičenia. Pilatesova metóda preto nie je vhodná pre skupinové cvičenia, v ktorých sa z nej často stáva nezrozumiteľný typ komerčnej gymnastiky.

Pilates Medical pre zdravotné problémy

Na tento program ľudské telo reaguje takmer okamžite. Je určený pre všetky typy chybného držania tela, skoliózy a kyfózy, bolesti chrbtice z dlhodobého kancelárskeho sedenia, problémy s platničkami a opotrebované kĺby. Je to individuálne cvičenie, ktoré obsahuje všetky dôležité postupy ako cvičiť, ďalej fakty o chrbtici, pohybovom systéme, užitočné rady a aj spôsob, ako správne sedieť.

Pilates Medical je medicínsky podložená modifikácia cvikov, pri ktorých sa pacient lieči i vzdeláva. Cvičenie trvá temer hodinu. Iba tak môže vyškolený fyzioterapeut alebo lekár človeku skutočne pomôcť. Každý pacient totiž iný, aj keď ich príde desať s rovnakým problémom.

  • Kompletná zostava cvikov
  • Úprava dýchania
  • Zmena držania tela, pevné brucho
  • Pevné a pružné svaly
  • Odstránenie ťažkostí
  • Návrat k rekreačným a športovým aktivitám