Čo je Pilates Medical?

PILATES MEDICAL

je medzinárodne rešpektovaný terapeutický systém špeciálnych rehabilitačných cvičení zameraných na prevenciu a liečbu porúch pohybového aparátu v každom veku, ktorý vyvinuli odborníci z rehabilitačného centra MOON, MUDr. Július Kazimír a MUDr. Monika Klenková.

PILATES MEDICAL

po prvýkrát kombinuje fenomenálne Pilatesove techniky s modernou rehabilitačnou medicínou. Joseph Pilates dávno pred vedeckými dôkazmi intuitívne vytušil existujúci vzťah medzi dýchaním, držaním tela a stavom mysle a vypracoval neobvyklý systém telesných cvičení.  Moderná rehabilitačná medicína zasa kladie dôraz na vývojové hľadiská, analýzu pohybových vzorcov a funkčné aspekty porúch pohybovej sústavy. Rieši problematiku komplexne s dôrazom na centrálne mechanizmy riadenia pohybu.

PILATES MEDICAL

pomáha riešiť problémy s chrbticou a pohybovým aparátom. Tieto ochorenia patria k civilizačným fenoménom. Zafixujú sa chybné pohybové stereotypy a svalové dysbalancie. Chrbtica sa stane dlhodobo nestabilná. Nesprávne držanie tela detí a mládeže je známym štatisticky významným fenoménom. Práceneschopnosť u dospelých pre bolestivé syndrómy chrbtice má stúpajúci trend.

PILATES MEDICAL

využíva aktívne rehabilitačné cvičenie s využitím Pilatesových princípov za účelom formovania postavy, prevencie a liečby porúch pohybovej sústavy. Pilatesova metóda je mimoriadne efektívna, ale zároveň náročná na detaily a precítenie pohybu. Telo postupne spevnie a získa novú stabilitu, chrbtica sa napriami a nový typ dýchania zabezpečí viacej kyslíka v pľúcach. Aktivujú sa hlboké brušné svaly, ktoré sa nedajú cvičiť bežnými technikami. Svaly končatín získajú štíhly profil. Zmení sa rozloženie podkožného tuku, klesá nadváha. Zmení sa držanie tela, chôdza a estetika pohybov.