Ponúkame vám široký záber poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu a vzdelávania o správnych spôsoboch cvičenia t.j. správne držanie tela, správne dýchanie, vhodný druh cvičenia a kvalitný pitný režim. Cvičenia prebiehajú v malých skupinách, aby bola možnosť individuálneho prístupu. Kladieme dôraz na zdravotnú stránku klientov. Súčasťou cvičení je aj poradenstvo v oblasti zdravia a výživy. Keďže našim mottom je „dobre vyzerať a dobre sa cítiť“, staráme sa aj o vonkajšiu krásu našich klientov.